Newsletter GDK

Aby otrzymywać nasz Newsletter prosimy o wpisanie w poniższe okienko swojego adresu e-mail i zatwierdzenie.

 zapisz  wypisz 

 1. Wydawcą Newslettera jest Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17, 74-100 Gryfino.
 2. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail wysyłana jest przez Gryfiński Dom Kultury, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej Newsletterem.
 3. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.gdk.com.pl jest usługa bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika serwisu.
 4. Newsletter jest przesyłany do zarejestrowanych użytkowników 4 razy w miesiącu.
 5. Newsletter zawiera informacje m.in. na temat imprez kulturalnych organizowanych przez Gryfiński Dom Kultury, filmów wyświetlanych w Kinie Gryf, koncertów muzycznych itp.
 6. Zamówienie usługi Newsletter przez użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej http://www.gdk.com.pl/prenumerata:
  • wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter.
  • potwierdzenie chęci otrzymywania informacji promocyjnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym,
  • aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez użytkownika adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 7. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail użytkownika, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 2 dniach od daty wpłynięcia danych do bazy.
 8. Korzystanie przez użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 9. Każdy Newsletter zawiera:
  • informację o nadawcy,
  • wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,
  • informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. Adresu poczty elektronicznej użytkownika)
 10. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości .
 11. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.