wyszukaj w  

Spider-Man: Homecoming 2D Dubbing - 19.08 godz.18.00
Atomic Blonde - 19.08 godz.20.30

» ZOBACZ AKTUALNY REPERTUAR KINA GRYF «

0

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

NAJBLIŻSZY HIT W KINIE GRYF:

0
Strona główna - Gryfiński Dom Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej - Gryfiński Dom Kultury
Cennik - Gryfiński Dom Kultury
O nas - Gryfiński Dom Kultury
Kontakt - Gryfiński Dom Kultury
Koła zainteresowań - Gryfiński Dom Kultury
Nasze sukcesy - Gryfiński Dom Kultury
Świetlice wiejskie - Gryfiński Dom Kultury
Multimedia - Gryfiński Dom Kultury
Linki - Gryfiński Dom Kultury
Archiwum - Gryfiński Dom Kultury
Zamów - Bilety, karnety, opłaty startowe
Rezerwacje biletów - Kino GRYF
Newsletter Gryfińskiego Domu Kultury
Polityka prywatności
Ogłoszenia ...

Rajd Pieszy PoWsiNoga - zapisy ruszyły!

W sobotę 2 września 2017 odbędzie się pieszy rajd na orientację PoWsiNoga pod hasłem "Leśnym duktem". Będzie przebiegał w okolicach miejscowości Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo. Uczestnicy na puntktach kontrolnych przygotowanych przez sołectwa: Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo oraz Nadleśnictwo Gryfino, Powiatowy WOPR Gryfino, KP Raffer będą mieli do wykonania ciekawe zadania. Każda drużyna na mecie otrzyma upominki i posiłek (grochówka). Po rajdzie, na mecie w Nowym Czarnowie, odbędzie się impreza wiejska.

Na rajd już można się zapisywać przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.gdk.com.pl/index.php?plik=bilet&bilety_id=1. Zgłoszenie będą przyjmowane do 25 sierpnia 2017. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.

Organizatorami są Sołectwa: Krajnik, Krzypnica i Nowe Czarnowo oraz Gryfiński Dom Kultury i WOPR Gryfino.

REGULAMIN RAJDU

1. Rajd Pieszy PoWsiNoga to turystyczny rajd na orientację o charakterze poznawczo-rozrywkowym.
2. Główną zasadą rajdu jest dotarcie w jak najkrótszym czasie do 7 miejsc ulokowanych na terenie trzech sołectw: Krajnika, Krzypnicy i Nowego Czarnowa, a także prawidłowe rozwiązanie punktowanych zadań na tych punktach. Trasa rajdu wyniesie ok. 12 km. Limit czasu dla każdej drużyny wynosi 4 godziny.
3. Udział w rajdzie jest BEZPŁATNY. Startują wyłącznie drużyny od 2 do 5 osób.
4. Rajd rozpocznie się w Krzywym Lesie 2 września 2017 o godz. 12.00. Zameldowanie musi się odbyć przed startem najpóźniej o 11.40. Uczestnicy będą startować w odstępach pięciominutowych.
5. Drużyny, które chcą wystartować muszą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego
6. Termin zgłoszeń upływa 25 sierpnia 2017 roku, przy czym należy się liczyć z tym, że w przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór zostanie zamknięty wcześniej. Liczba uczestników jest ograniczona - maksymalnie 25 drużyn.
7. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do rajdu będzie posiadanie naładowanego telefonu komórkowego (WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE) oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Podpis składany będzie bezpośrednio przed startem.
8. Osoby niepełnoletnie mogą startować wyłącznie pod opieką osób dorosłych na podstawie oświadczenia podpisywanego przed startem.
9. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia, pełny adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego zabieranego na trasę oraz adres e-mail. Każda osoba, która zgłasza swój udział w rajdzie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe).
10. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
11. Wyniki rajdu zostaną podane 30 minut po dojściu ostatniej drużyny na metę. Pod uwagę brane będą w kolejności:
- ilość zdobytych punktów kontrolnych,
- ilość zdobytych punktów za zadania,
- czas przejścia trasy.
12. Trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone. Pozostałe drużyny otrzymają upominki.

2017-08-01