wyszukaj w  

Kapitan Marvel - 2D dubbing  - 19.04 godz.15.00
Dumbo - 2D dubbing  - 20.04 godz.15.00

» ZOBACZ AKTUALNY REPERTUAR KINA GRYF «

0

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

NAJBLIŻSZY HIT W KINIE GRYF:

0
Strona główna - Gryfiński Dom Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej - Gryfiński Dom Kultury
Cennik - Gryfiński Dom Kultury
O nas - Gryfiński Dom Kultury
Kontakt - Gryfiński Dom Kultury
Koła zainteresowań - Gryfiński Dom Kultury
Nasze sukcesy - Gryfiński Dom Kultury
Świetlice wiejskie - Gryfiński Dom Kultury
Multimedia - Gryfiński Dom Kultury
Linki - Gryfiński Dom Kultury
Archiwum - Gryfiński Dom Kultury
RODO
Zamów - Bilety, karnety, opłaty startowe
Rezerwacje biletów - Kino GRYF
Polityka prywatności


Historia ...

Tuż po wojnie funkcje kulturalne w mieście pełnił tzw. Dom Ludowy mieszczący się w obecnej małej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Łużyckiej. 17 kwietnia 1957 r. do pracy w charakterze nieistniejącego jeszcze domu kultury w Gryfinie delegowano ze stanowiska kierownika świetlicy w Swobnicy Tadeusza Adamczyka. Pierwszy instruktor był z zawodu krawcem, a z zamiłowania muzykiem amatorem prowadzącym wiejską kapelę ludową. Wraz z żoną przeprowadził się do budynku przy ul. Szczecińskiej, gdzie w zasadzie dozorował ruinę, która w przyszłości miała pełnić funkcję domu kultury.

Powiatowy Dom Kultury, lata 60-te (ul. Szczecińska 17)

Powiatowa Rada Narodowa widząc potrzebę przeniesienia rozwijającej się w mieście działalności kulturalnej do jednego obiektu, zdecydowała się powołać w mieście placówkę kulturalną. Umiejscowiono ją w poniemieckim budynku przy ul. Szczecińskiej 17. Powiatowy Dom Kultury w Gryfinie powstał w 1958 r. Pierwszym jego dyrektorem została Helena Wróbel. Po przeprowadzeniu reformy administracyjnej kraju w 1975 r. placówka zmieniła nazwę na Gryfiński Dom Kultury.

Główna siedziba Gryfińskiego Domu Kultury obecnie (ul. Szczecińska 17)

Obecnym, dwudziestym już dyrektorem placówki jest Maria Zalewska.

Maria Zalewska - obecny dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury

Z kolei Młodzieżowy Dom Kultury w Gryfinie powołany został w lutym 1973 r. przez Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie, który widział potrzebę oddzielnego prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej. Pierwszą siedzibę dzielił jednak z Powiatowym Domem Kultury w Gryfinie przy ulicy Szczecińskiej. Kierowanie Młodzieżowym Domem Kultury powierzono Renacie Sulik, która pełniła tę funkcję do 15 lipca 1973 r. Wtedy na stanowisko dyrektora placówki powołano Irenę Perlik, która kierowała placówką przez 30 lat. W 1976 r. MDK przeniósł się do Pałacyku pod Lwami, gdzie wcześniej mieściły się filia Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2. Do południa odbywały się lekcje, a po południu, po wyniesieniu ławek, klasy pełniły funkcję pracowni Młodzieżowego Domu Kultury. Tak było do czasu wybudowania nowego budynku dla gryfińskiej Dwójki. MDK był ukierunkowany na pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną, proponując im zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne w różnorodnych kołach zainteresowań artystycznych, naukowych i turystycznych. W 2005 r. decyzją Rady Miasta i Gminy zlikwidowano Młodzieżowy Dom Kultury, a jego pracowników i koła artystyczne zostały przejęte przez Gryfiński Dom Kultury, który stał się jedyną placówką kulturalną w mieście. Można więc powiedzieć, że po trzydziestoletnim rozstaniu placówki ponownie działają wspólnie.

Pałacyk pod Lwami. To tutaj do 2005 roku mieścił się dawny Młodzieżowy Dom Kultury, a obecnie drugi budynek Gryfińskiego Domu Kultury (ul. Chrobrego 48)

14 czerwca 2008 roku placówka obchodziła swoje 50-lecie istnienia. Obchody jubileuszu rozpoczęły się scenicznymi i około scenicznymi prezentacjami twórczości artystycznej całej gamy pracowni działających w placówce. Pod namiotami swoje prace plastyczne prezentowały świetlice wiejskie - które są filiami GDK-u, a na scenie do tańca przygrywały kapele ludowe: Borzymianka, Gryfinka, Bartkowiacy i Wełtynianka. Nie zabrakło także zespołów muzycznych i tanecznych działających przy domu kultury. Wieczorny koncert galowy przyciągnął rzesze sympatyków dobrej zabawy. W multimedialnym widowisku z udziałem solistów, zespołów wokalnych i tanecznych wystąpili między innymi: Ad Hoc w składzie obecnym oraz z gośćmi - dawnymi członkami zespołu, Teatr Tańca Vogue, 100% Ekipa Gryfino, Drużyna Włóczykija i wielu innych wykonawców, którzy przez dwie i pól godziny bawili mieszkańców miasta.

Koncert galowy podczas 50-lecia Gryfińskiego Domu Kultury

W lutym 2009 roku Gryfiński Dom Kultury otrzymał nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Kapituła Nagrody działająca pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Polskiego Komitetu ds. UNESCO, postanowiło przyznać Wyróżnienie, w kategorii samorządowych instytucji kultury, za program świetlic wiejskich.

Wyróżnienie, w kategorii samorządowych instytucji kultury, dla Gryfińskiego Domu Kultury za program świetlic wiejskich

KINO GRYF

Udokumentowane początki działalności kina w Gryfinie sięgają wczesnych lat 30. XX wieku. Do 1973 roku Kino Gryf działało przy ulicy 1 Maja w poniemieckiej siedzibie. W tym samym roku zostało jednak przeniesione do budynku Powiatowego Domu Kultury, a dotychczasowy obiekt w centrum miasta wkrótce zburzono.

Poniemiecki budynek Kina Gryf (ul. 1 Maja)

Przez długie lata kino działało jako niezależna jednostka, jednak dzięki staraniom ówczesnej dyrektor Ewy De La Torre, udało się je włączyć w struktury wtedy już Gryfińskiego Domu Kultury. Stało się to 1 grudnia 1990 roku. Dzięki temu udało się uchronić kino przed zamknięciem, a obecnie jest jedynym kinem na terenie powiatu gryfińskiego. Jednocześnie jest jednym z najmniejszych kin w Polsce należących do Sieci Kin Studyjnych - programu działającego przy Filmotece Narodowej w Warszawie, która zrzesza ośrodki propagujące sztukę filmową.

Sala kinowa (ul. Szczecińska 17)

W ostatnich latach kino przechodziło gruntowną modernizację sprzętu kinotechnicznego. Najpierw w 2000 roku wymienione zostały fotele na widowni. Następnie w lipcu 2007 roku wymianie uległy projektory i zainstalowany został sprzęt nagłaśniający, dzięki któremu dostosowano kino do systemu Dolby Digital Sourround. Natomiast w kwietniu 2012 roku odbyła się cyfryzacja kina, dzięki czemu, oprócz wyświetlania filmów w technologii 3D, kino regularnie prezentuje ogólnopolskie premiery filmowe w tym samym czasie co multipleksy i jest jednym z niewielu takich miejsc w województwie zachodniopomorskim. W październiku tego samego roku zamontowany został także nowy, elektrycznie sterowany ekran projekcyjny, co przyczyniło się do poprawienia jakości wyświetlanych filmów. W planach jest jeszcze stworzenie systemu rezerwacji i sprzedaży biletów online.

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

27 kwietnia 2007 roku uruchomione zostało Centrum Informacji Turystycznej, które od początku działalności weszło w struktury Gryfińskiego Domu Kultury. Działało ono od tamtego czasu do 14 marca 2014 roku w wyremontowanej poniemieckiej powozowni w Pałacyku pod Lwami.

Centrum Informacji Turystycznej w odremontowanej poniemieckiej powozowni w Pałacyku pod Lwami (ul. Chrobrego 48)

Od 19 czerwca 2012 roku pracownicy Centrum mogli pochwalić się dwiema gwiazdkami, które ich punkt zdobył w procesie certyfikacji pierwszych punktów it w województwie zachodniopomorskim. Certyfikację wprowadziła Polska Organizacja Turystyczna w konsultacji z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi oraz Zarządem Forum Informacji Turystycznej. Regulamin certyfikacji wprowadzał 4 kategorie. Można było więc otrzymać od jednej do czterech gwiazdek. Punkty w poszczególnych kategoriach przyznawane były za każde z następujących kryteriów: lokalizacja placówki, oznaczenie dojścia i dojazdu, dostępność dla turystów, w tym niepełnosprawnych, dni i godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomość języków obcych, jakość, zasięg i kompletność udzielanych informacji, wygląd, funkcjonalność i estetyka jej wnętrza, zaopatrzenie w materiały informacyjno-promocyjne, inicjatywy własne

Certyfikat z 2 gwiazdkami

W dniach 17-21 marca 2014 nastąpiły przenosiny Centrum z budynku powozowni w Pałacyku pod Lwami na kompleksowo wyremontowane gryfińskie nabrzeże do budynku Rybakówki. W nowej siedzibie Centrum po raz pierwszy otworzyło drzwi dla turystów 24 marca 2014 roku.

Centrum Informacji Turystycznej w budynku Rybakówki na nabrzeżu (ul. Nadodrzańska 1)

Na początku października 2014 roku na gryfińskim nabrzeżu stanął Infokiosk - urządzenie, które ma za zadanie umożliwiać turystom dostęp do informacji turystycznej zgromadzonej w formie cyfrowej. Infokiosk został pozyskany przez Centrum w ramach zrealizowanego przez Polską Organizację Turystyczną projektu finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 mającego na celu rozbudowę Polskiego Systemu Informacji Turystycznej i umożliwienie turystom dostępu do informacji turystycznej zgromadzonej w formie cyfrowej. W ramach tego projektu POT przekazał certyfikowanym punktom i centrom informacji turystycznej infokioski, które stanowią wsparcie punktów certyfikowanych.

Infokiosk na gryfińskim nabrzeżu

W połowie 2014 roku Centrum ponownie poddało się procesowi certyfikacji. Tym razem już w swojej nowej siedzibie na gryfińskim nabrzeżu. Od 19 grudnia 2014 roku ich punkt ponownie posiadał 2 gwiazdki na 4 możliwe do zdobycia.

Certyfikat z 2 gwiazdkami

W 2015 roku pracownicy Centrum zgłosili punkt do ogólnopolskiego konkursu na najlepszą informację turystyczną w Polsce zorganizowanym po raz jedenasty przez Polską Organizację Turystyczną oraz Zarząd Forum Informacji Turystycznej. Do konkursu mogły zgłosić się wszystkie certyfikowane placówki IT działające zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Konkurs został podzielony na 4 kategorie, zgodnie z ilością gwiazdek jakie dany punkt IT otrzymał podczas certyfikacji. CIT w Gryfinie posiada certyfikat z 2 gwiazdkami i w takiej też kategorii został laureatem zajmując 1 miejsce. Wręczenie statuetek i dyplomów odbyło się w Poznaniu 15 października 2015 podczas największych ogólnopolskich targów turystycznych Tour Salon.

Statuetka za zajęcie 1 miejsca w konkursie na najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce

Od 1 grudnia 2015 roku, decyzją gryfińskiej Rady Miejskiej z dnia 29 października 2015, Centrum Informacji Turystycznej weszło w struktury Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.