wyszukaj w  

Magiczny dywan - 2D dubbing  - 17.09 godz.16.00
Polityka - 17.09 godz.17.45

» ZOBACZ AKTUALNY REPERTUAR KINA GRYF «

0

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

NAJBLIŻSZY HIT W KINIE GRYF:

0
Strona główna - Gryfiński Dom Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej - Gryfiński Dom Kultury
Cennik - Gryfiński Dom Kultury
O nas - Gryfiński Dom Kultury
Kontakt - Gryfiński Dom Kultury
Koła zainteresowań - Gryfiński Dom Kultury
Świetlice wiejskie - Gryfiński Dom Kultury
Multimedia - Gryfiński Dom Kultury
Linki - Gryfiński Dom Kultury
Archiwum - Gryfiński Dom Kultury
RODO
Zamów - Bilety, karnety, opłaty startowe
Rezerwacje biletów - Kino GRYF
Polityka prywatności
Aktualności ...

Obchody 70-lecia Osadnictwa Polskiego na Ziemi GryfiƄskiej

W sobotę 12 wrzeƛnia 2015 na gryfiƄskim nabrzeĆŒu miaƂy miejsce obchody 70-lecia Osadnictwa Polskiego na Ziemi GryfiƄskiej. Uroczystoƛci rozpoczęƂy się Mszą ƚwiętą w koƛciele pw. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie. Wzięli w niej udziaƂ: pionierzy ziemi gryfiƄskiej, wƂadze gminne i powiatowe, goƛcie z gmin partnerskich, poczty sztandarowe ze szkóƂ, stowarzyszeƄ i instytucji, a takĆŒe mieszkaƄcy miasta. CaƂoƛć wzbogacona zostaƂa ƛpiewem i muzyką chĂłru Res Musica i orkiestry dętej. Po Mszy nastąpiƂo odsƂonięcie i poƛwięcenie tablicy upamiętniającej pierwszego proboszcza powojennego Gryfina - ks. Jana Palicę.

(Foto: Urząd Miasta i Gminy Gryfino)

(Foto: Urząd Miasta i Gminy Gryfino)

(Foto: Urząd Miasta i Gminy Gryfino)

Następnie ulicami miasta uczestnicy uroczystoƛci przemaszerowali na nabrzeĆŒe, gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino MieczysƂaw Sawaryn powitaƂ zgromadzonych goƛci i wraz ze swoim zastępcą PawƂem NikitiƄskim wręczyli kwiaty oraz podziękowania gryfiƄskim pionierom.

(Foto: Urząd Miasta i Gminy Gryfino)

(Foto: Urząd Miasta i Gminy Gryfino)

(Foto: Urząd Miasta i Gminy Gryfino)

Po tej częƛci na pobliskim skwerze nastąpiƂo posadzenie symbolicznego drzewka upamiętniającego pionierĂłw oraz wykonane zostaƂo pamiątkowe zdjęcie mieszkaƄcĂłw. ZwieƄczeniem częƛci oficjalnej byƂ pokaz musztry paradnej w wykonaniu MƂodzieĆŒowej Orkiestry Dętej z PƂot.

(Foto: Urząd Miasta i Gminy Gryfino)

(Foto: Urząd Miasta i Gminy Gryfino)

Blok artystyczny rozpoczęƂy przedszkolaki ze wszystkich gryfiƄskich przedszkoli - nr 1 im. Krasnala HaƂabaƂy, nr 2 im. Misia Uszatka, nr 3 im. Kubusia Puchatka, nr 4 im. PszczóƂki Mai oraz nr 5 im. Calineczki.

Przedszkole nr 1 im. Krasnala HaƂabaƂy w Gryfinie

Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie

Przedszkole nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie

Przedszkole nr 4 im. PszczóƂki Mai w Gryfinie

Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie

Następnie na scenie zaprezentowaƂy się kapele ludowe, rozpoczynające jednoczeƛnie blok zespoƂów z GryfiƄskiego Domu Kultury. ByƂy WeƂtynianka z WeƂtynia, Borzymianka z Borzymia, Macierzanka z Pacholąt, dziecięca kapela Gryfinki z Gryfina oraz ZespóƂ ƚpiewaczy Gardnianki z Gardna. TuĆŒ przed przerwą wystąpiƂy gryfiƄskie wokalistki - siostry Ć»urowskie

Kapela Ludowa Gryfinki

ZespóƂ ƚpiewaczy Gardnianki

Kapela Ludowa Borzymianka

Kapela Ludowa WeƂtynianka

Kapela Ludowa Macierzanka

Widowisko historyczne zatytuƂowane "OrƂy nad Arnhem" byƂo gƂównym punktem obchodĂłw imprezy. WzięƂo w nim udziaƂ ponad 200 rekonstruktorĂłw wykorzystujących mundury, broƄ, dziaƂa i pojazdy z epoki, w tym wozy opancerzone. ByƂy wybuchy i pƂonące wraki. Bardzo licznie zgromadzeni mieszkaƄcy i przyjezdni goƛcie oglądali takĆŒe skoki spadochronowe z samolotu oraz zrzuty zasobnikĂłw. GƂówna potyczka odtworzona zostaƂa na gryfiƄskim moƛcie i w najbliĆŒszej okolicy. Szersza fotorelacja znajduje się na stronie www.gdk.com.pl/index.php?plik=aktualnosc&aktual_id=1354.

Po inscenizacji ponownie zaczęƂy się występy sceniczne. Najpierw zaprezentowaƂa się jedna z chlub miasta - Teatr TaƄca WspóƂczesnego Ego Vu. Następnie ze znanym i lubianym repertuarem wystąpiƂy zespoƂy wokalne Desire i Ad Hoc. Na zakoƄczenie, jako muzyczna gwiazda wieczoru, zgromadzoną publicznoƛć do taƄca porwaƂ latynoski Coco Latino.

Teatr TaƄca WspóƂczesnego Ego Vu (Foto: Tomasz Tarnowski)

Desire

Ad Hoc

Coco Latino

Galeria ...

(kliknij na zdjęcie żeby powiększyć)

Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury Gryfiński Dom Kultury
2015-09-13